ISDOC


ISDOC je XML formát dat určený pro elektronickou fakturaci (e-fakturaci). Vychází z ISO standardu UBL a doplňuje je o česká specifika. Byl vytvořen sdružení ICT Unie (dříve SPIS) za podpory Ministerstva financí ČR a Ministerstva vnitra ČR. Podporuje jej většina účetních aplikací a ekonomických systémů.

Hlavní výhodou oproti, v současnosti běžně používané, elektronické fakturaci ve formátu PDF je možnost automatizovaného zpracování. Bohužel součástí návrhu ISDOC formátu nebyl žádný způsob výměny dokumentů. Také nabídka koncentrátorů, umožňující výměnu ISDOC souborů, je narozdíl od formátu EDI, velmi nízká a určená hlavně větším firmám. Nejčastěji výměna probíhá ručním nebo v lepším případě automatizovaným zasíláním e-mailů, což bohužel ale nemusí být úplně spolehlivé ani důvěryhodné a už vůbec to neumožňuje zpětnou vazbu.